ที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่กับความสำคัญในการทำโครงการพัฒนาโรงแรม

สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมแล้ว การได้เห็นโครงการพัฒนาโรงแรมในฝันของตัวเองเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและกังวลใจในขณะเดียวกัน เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการวางแผน มีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องตัดสินใจมากมาย หากตัดสินใจผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตามมาในอนาคตได้ การมีที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการพัฒนาโรงแรมนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เปรียบเสมือนการมีเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงแรมเป็นอย่างดีที่คอยให้คำแนะนำ

two mens looking at a laptop screen

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

หัวใจสำคัญของการทำโครงการพัฒนาโรงแรมคือ Feasibility หรือ “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” โดยเริ่มตั้งแต่ดูงบประมาณสำหรับการเงินการลงทุน ที่ตั้งของโรงแรม และการตลาด ที่ปรึกษาด้านการโรงแรมจะพิจารณาความเหมาะสมว่าโรงแรมที่จะสร้างควรมีคอนเซ็ปต์อย่างไร แบรนด์ที่เหมาะสมควรเป็นแบรนด์ไหนจากเครือใด เมื่อเลือกแบรนด์ได้แล้วทางทีมก็จะติดต่อแบรนด์นั้นๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเจรจาต่อรองเพื่อเข้าร่วมธุรกิจกัน

งานออกแบบโรงแรม

นอกจากนี้ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมยังต้องพิจารณาว่าทำเลและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร โรงแรมควรมีกี่ห้องพัก มีฟังก์ชันใดบ้าง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง สิ่งไหนที่จำเป็นต้องมี สิ่งไหนที่ไม่จำเป็น สร้างเส้นทางภายในโรงแรมอย่างไรให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ควรวางแผนการออกแบบกับภูมิสถาปนิก มัณฑนากร และผู้ออกแบบระบบทางด้านเทคนิคอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งานของโรงแรมมากที่สุด

แผนการเงินและการตลาด

จากนั้นควรวางแผนการเงินและการตลาดอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถคืนกำไรได้ในเวลาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และสร้างความนิยมในหมู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยที่ยังคุมราคาและคุณภาพของวัสดุในโรงแรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล การมีที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมคอยศึกษาความเป็นไปได้อย่างรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุมจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตจึงน้อยลง

เลือกที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่อย่างไร

โครงการพัฒนาโรงแรมนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายโดยที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจคาดไม่ถึง แต่สำหรับที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ยาวนานจะมีข้อมูลเชิงลึก มีสถิติในเรื่องดังกล่าว ช่วยให้การคาดการณ์นั้นเชื่อถือได้และยืนอยู่บนฐานของข้อมูลจริง การเลือกบริษัทมาทำหน้าที่นี้จึงต้องคัดเลือกบริษัทที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรงแรม ทั้งการเลือกแบรนด์ การวางแผนก่อสร้าง ตกแต่งภายใน การตลาด การเงิน และการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้โรงแรมของคุณประสบความสำเร็จได้จริงดั่งที่ตั้งใจไว้