liv hotel pcl hospitality ความสำเร็จของคุณ
คือความมุ่งมั่นของเรา
PCL ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์พร้อมบริการให้คำปรึกษาและการจัดการโรงแรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์และการพัฒนาโรงแรม

PCL Hospitality จะแนะนำคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการตั้งแต่แรกเริ่มเจรจาต่อรองสัญญา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอดช่วงการลงทุนของโรงแรม เรามีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เจ้าของบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

การจัดการสินทรัพย์

ผู้ประกอบการโรงแรมแต่ละคนย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจต้องการเปิดโรงแรมบูทีคเล็กๆ ที่สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้เต็มที่ ในขณะที่บางคนอาจต้องการสร้างธุรกิจโรงแรมให้เติบโต และขยายสาขาไปในต่างประเทศ แต่ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไร โครงการโรงแรมของแต่ละคนจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยหลักการจัดการสินทรัพย์ที่มั่นคงตั้งแต่แรกเริ่ม

ทุกขั้นตอนของการบริหารโรงแรมต้องยืนหยัดอยู่บนรากฐานของการเงินที่สมเหตุสมผล ซึ่ง PCL มีทั้งประสบการณ์และยังได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์โรงแรมชั้นนำมากมาย ให้เป็นที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่เพื่อการบริหารงานไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งเราพร้อมให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกการลงทุนของธุรกิจโรงแรมจะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้

ช่วงพัฒนาโครงการ

จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมของเรา ที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงเริ่มก่อสร้าง การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการตรวจสอบการออกแบบทางด้านเทคนิคทั้งผู้ออกแบบงานระบบ งานภูมิทัศน์ สถาปนิก ไปจนถึงมัณฑนากรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

นอกจากนี้ในระยะถัดไป เรายังแยกรายละเอียดของการให้คำปรึกษาโครงการออกเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรมและช่วงหลังจากเปิดโรงแรม

ช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรม

แน่นอนว่าช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรมคือช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับโรงแรมทุกแห่ง การตัดสินใจใดๆ ก็ตามในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างจนถึงเปิดประตูต้อนรับแขกที่มาเข้าพักจะส่งผลโดยตรงต่อการประสบความสำเร็จของโครงการ ในขั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของแบรนด์เอาไว้ให้พร้อม คุณจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อการทำงบประมาณสำหรับช่วงก่อนเปิดโรงแรมให้ครอบคลุมตั้งแต่การจ้างพนักงาน เทรนนิง ไปจนถึงรู้จักกับระบบจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ซึ่งเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและคอยเป็นที่ปรึกษาโรงแรม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

ช่วงหลังจากเปิดโรงแรม

เมื่อโรงแรมของคุณเปิดประตูต้อนรับแขกที่มาพักแล้ว รายได้และชื่อเสียงของแบรนด์คือสองปัจจัยสำคัญที่สุดในการประเมินผลการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมของเราได้ออกแบบมาเพื่อวางหลักการทางด้านการเงินที่ถูกต้องให้กับโรงแรมตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกการสื่อสารกับทุกช่องทาง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์โรงแรมของคุณ และเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นว่าจำเป็นต้องรีแบรนด์ เราก็พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับความสนใจและน่าจดจำ

PCL มองว่าลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ระยะยาวของเรา เราจึงเป็นที่ปรึกษาโรงแรมที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการในลักษณะต่อเนื่องเท่าที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการก้าวสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต