liv hotel pcl hospitality ความสำเร็จของคุณ
คือความมุ่งมั่นของเรา
PCL ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์พร้อมบริการให้คำปรึกษาและการจัดการโรงแรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เกี่ยวกับ PCL

รอบรู้เข้าใจเชิงลึกด้านธุรกิจโรงแรม

PCL Hospitality เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโรงแรมในประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสินทรัพย์ เราเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกทางด้านความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา สำหรับเจ้าของโรงแรมและนักลงทุนจำนวนมาก

​ลูกค้าของเรามีตั้งแต่โรงแรมสไตล์บูติกที่บริหารจัดการโดยเจ้าของพัฒนาโครงการเอง ไปจนถึงโรงแรมแบรนด์ในเครือนานาชาติ เราให้คำแนะนำลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การจัดทำงบประมาณและการออกแบบจนถึงการก่อสร้างและการดำเนินการเปิดตัวโรงแรมเพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด

PCL เป็นคู่คิดทางกลยุทธ์สำหรับเจ้าของและนักลงทุนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ พัฒนาโครงการ