แนวทางปรับตัวของโรงแรมรับ New Normal ที่มากกว่าแค่เรื่องความสะอาด

Posted on

ช่วงหลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ที่ผ่านมาทำให้โรงแรมต่างๆ ในประเทศไทยปรับตัวรับ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่กันถ้วนหน้า ด้วยการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาด้านโรงแรมหลายๆ แห่ง แนะนำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะอาดที่เข้มข้น แต่การเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางคงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เพราะพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องใส่ใจรายละเอียดอื่นๆ ทั้งเรื่องของบริการและความปลอดภัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจเติบโตไปได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยเจ้าของธุรกิจโรงแรมสามารถเสริมบริการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ต้อนรับลูกค้าด้วย Health Care Kit การเตรียมชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานเช่น หน้ากาก แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ทิชชู ให้แก่ลูกค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึง จะช่วยสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี เพราะลูกค้าอาจไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าลูกค้าถึงการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินด้วย บริการที่ลดการสัมผัสและลดความยุ่งยากไปในตัว จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง เราอยากแนะนำว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุค New Normal จุดมุ่งหมายของการใช้เทคโนโลยีจึงไม่ใช่แค่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแต่เป็นการลดความยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า การเช็กอินเข้าพักต้องเป็นแบบ paperless คือไม่ใช้เอกสาร แต่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลแทน การชำระค่าบริการต่างๆ ต้องเป็นระบบ cashless ด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น การเข้าห้องพักก็เปลี่ยนเป็นแบบ contactless คือสามารถปลดล็อกห้องได้ด้วยการสแกนมือถือ เมื่อลูกค้าใช้บริการห้องอาหารก็สแกน QR code เพื่อดู digital menu เป็นต้น […]

Read More

men looking through the window in a high building

กลยุทธ์การลงทุนในโรงแรม แนะนำโดยที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรม

Posted on

กลยุทธ์การลงทุนในโรงแรม แนะนำโดยที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรม แม้ว่าธุรกิจโรงแรมทั่วโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 จนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างน่าใจหาย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาสดใสได้อีกครั้งในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยเองก็ยังคงมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีพื้นที่ดีๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโรงแรมคุณภาพได้อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโรงแรมจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างรอบด้าน ในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนาน PCL จึงอยากแนะนำกลยุทธ์แก่ผู้ประกอบการโรงแรมหรือนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรมอยู่ เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง   ทำเลที่ตั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ก็ตาม ทำเลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ทั้งนี้ทำเลแต่ละแห่งย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยอยู่ในตัวเอง การมองเห็นศักยภาพของทำเลว่าสามารถนำมาพัฒนาเป็นโรงแรมประเภทใดจึงจะเหมาะสมคือปัจจัยแรกที่จะทำให้โรงแรมประสบความสำเร็จได้ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมจะช่วยศึกษาทำเลที่คุณต้องการเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาโรงแรมที่ดีที่สุด   กฎหมาย มีกฎหมายหลายข้อที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมอาคารซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างโรงแรมด้วย พื้นที่บางแห่งอาจมีข้อจำกัดในการก่อสร้างตึกสูง นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดมากมายในรายละเอียดที่หากไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงแรมก็อาจจะไม่ทราบ เช่น ขนาดห้องพักต้องไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตรและมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร ความกว้างของทางเดินในอาคารต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร ความลาดชันของบันไดหนีไฟต้องไม่เกิน 60 องศา และต้องมีชานพักบันได โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 10 คัน สำหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนที่เกินมา 30 ห้อง ให้คิด 5 […]

Read More

two mens looking at a laptop screen

ที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่กับความสำคัญในการทำโครงการพัฒนาโรงแรม

Posted on

ที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่กับความสำคัญในการทำโครงการพัฒนาโรงแรม สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมแล้ว การได้เห็นโครงการพัฒนาโรงแรมในฝันของตัวเองเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและกังวลใจในขณะเดียวกัน เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการวางแผน มีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องตัดสินใจมากมาย หากตัดสินใจผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตามมาในอนาคตได้ การมีที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการพัฒนาโรงแรมนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เปรียบเสมือนการมีเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงแรมเป็นอย่างดีที่คอยให้คำแนะนำ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หัวใจสำคัญของการทำโครงการพัฒนาโรงแรมคือ Feasibility หรือ “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” โดยเริ่มตั้งแต่ดูงบประมาณสำหรับการเงินการลงทุน ที่ตั้งของโรงแรม และการตลาด ที่ปรึกษาด้านการโรงแรมจะพิจารณาความเหมาะสมว่าโรงแรมที่จะสร้างควรมีคอนเซ็ปต์อย่างไร แบรนด์ที่เหมาะสมควรเป็นแบรนด์ไหนจากเครือใด เมื่อเลือกแบรนด์ได้แล้วทางทีมก็จะติดต่อแบรนด์นั้นๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเจรจาต่อรองเพื่อเข้าร่วมธุรกิจกัน งานออกแบบโรงแรม นอกจากนี้ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมยังต้องพิจารณาว่าทำเลและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร โรงแรมควรมีกี่ห้องพัก มีฟังก์ชันใดบ้าง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง สิ่งไหนที่จำเป็นต้องมี สิ่งไหนที่ไม่จำเป็น สร้างเส้นทางภายในโรงแรมอย่างไรให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ควรวางแผนการออกแบบกับภูมิสถาปนิก มัณฑนากร และผู้ออกแบบระบบทางด้านเทคนิคอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งานของโรงแรมมากที่สุด แผนการเงินและการตลาด จากนั้นควรวางแผนการเงินและการตลาดอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถคืนกำไรได้ในเวลาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และสร้างความนิยมในหมู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยที่ยังคุมราคาและคุณภาพของวัสดุในโรงแรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล การมีที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมคอยศึกษาความเป็นไปได้อย่างรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุมจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตจึงน้อยลง เลือกที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่อย่างไร โครงการพัฒนาโรงแรมนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายโดยที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจคาดไม่ถึง แต่สำหรับที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ยาวนานจะมีข้อมูลเชิงลึก มีสถิติในเรื่องดังกล่าว ช่วยให้การคาดการณ์นั้นเชื่อถือได้และยืนอยู่บนฐานของข้อมูลจริง การเลือกบริษัทมาทำหน้าที่นี้จึงต้องคัดเลือกบริษัทที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรงแรม ทั้งการเลือกแบรนด์ การวางแผนก่อสร้าง ตกแต่งภายใน การตลาด การเงิน และการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้โรงแรมของคุณประสบความสำเร็จได้จริงดั่งที่ตั้งใจไว้ […]

Read More

handshake between two mens

การจัดการโรงแรมแบบแฟรนไชส์โดยที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม

Posted on

การจัดการโรงแรมแบบแฟรนไชส์โดยที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม ในระยะเริ่มแรก เจ้าของธุรกิจมักเป็นผู้ดำเนินงานด้านบริหารเองทั้งหมดอย่างอิสระเพราะกิจการยังมีขนาดเล็ก จึงสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และเมื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่แขกที่มาเข้าพักได้จำนวนมาก ก็ย่อมมีการขยายกิจการเป็นเครือโรงแรม หรือเชน (Chain) ทำให้เกิดการว่าจ้างให้ผู้อื่นมาบริหารจัดการแทนภายใต้ 2 รูปแบบ คือ สัญญาจัดการ (Full Management Contract) หรือ HMA (Hotel Management Agreement) และการจัดการในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Management) ซึ่งรูปแบบหลังนี้ได้กลายมาเป็นรูปแบบของการจัดการโรงแรมระดับนานาชาติส่วนใหญ่ในปัจจุบัน และกำลังเริ่มเป็นที่นิยมในไทยเช่นกัน แต่อาจมีผู้ประกอบการโรงแรมหลายท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับโมเดลดังกล่าว ในฐานะที่ PCL เป็นที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม เราจึงอยากอธิบายรายละเอียดและวิเคราะห์เกี่ยวกับโมเดลนี้ในมุมต่างๆ ให้คุณได้ทราบ การจัดการโรงแรมแบบแฟรนไชส์ คืออะไร การจัดการโรงแรมแบบแฟรนไชส์เป็นข้อตกลงร่วมทางธุรกิจที่ “Franchisor” หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์โรงแรมให้สิทธิ์ในการดำเนินการแก่ “Franchisee” หรือผู้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อแบรนด์โรงแรม วิธีการดำเนินธุรกิจและวางระบบต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดย Franchisee จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ Franchisor ในฐานะเจ้าของระบบเป็นรายปี หรือแล้วแต่จะตกลงกัน ตัวอย่างโรงแรมชื่อดังที่เป็น Franchisor ได้แก่ กลุ่ม Accor ที่มีแบรนด์อย่างโรงแรม Sofitel, […]

Read More

Woman on pier with rock island in front of her

เทรนด์ปี 2021 และคำแนะนำจากที่ปรึกษาโรงแรม

Posted on

เทรนด์ปี 2021 และคำแนะนำจากที่ปรึกษาโรงแรม ปี ค.ศ. 2021 ใกล้เข้ามาแล้ว แน่นอนว่าธุรกิจโรงแรมยังคงต้องสู้กับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เหมือนเช่นเคย มาตรการด้านความสะอาดและการปรับตัวของทีมงานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่นั้นยังดำเนินต่อไป แต่ก็มีหลายสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่ง PCL Hospitality ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม จึงอยากให้คุณได้เตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันเทรนด์ดังต่อไปนี้ ความเป็นส่วนตัว นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น ชินกับการเว้นระยะทางสังคม หลีกเลี่ยงคนพลุกพล่าน อยากอยู่ในที่โล่งๆ อากาศปลอดโปร่ง และอยากไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมอย่าง PCL จึงมองว่านี่เป็นโอกาสของโรงแรมที่มีความสงบ และพร้อมในด้านกิจกรรมการพักผ่อน เพียงทำการประชาสัมพันธ์และทำโปรโมชันเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนโรงแรมอื่นๆ ก็สามารถจัดพื้นที่ Lay out เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้นได้ Work from Hotel and Bleisure ในปัจจุบันนอกจาก Work from Home แล้ว คนทำงานหลายคนยังหันมาทำงานในโรงแรม หรือ “Work from Hotel” กันเยอะขึ้นด้วย เหมือนได้พักผ่อนและทำงานไปพร้อมๆ กัน ส่วน “Bleisure” นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ของวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคำว่า Business […]

Read More

คำแนะนำจากที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม

Posted on

คำแนะนำจากที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม หลังจากที่ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงรับมือกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปเมื่อกลางปี 2563 สถานการณ์ที่เคยตึงเครียดเริ่มคลี่คลาย โรงแรมทั้งหลายกลับมาเปิดทำการตามปกติพร้อมกับมาตรการด้านสุขอนามัยที่เพิ่มมากขึ้น พนักงานต่างต้องปรับตัวกับการให้บริการยุค New Normal ที่ต้องรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด และการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักในโรงแรมนั้นลดลงอย่างมากจนน่าเป็นห่วง ซึ่งหลังจากนี้โรงแรมจะเอาตัวรอดกันอย่างไร เพราะลำพังแค่กลยุทธ์แบบเดิมนั้นคงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว PCL Hospitality ในฐานะที่ปรึกษาโรงแรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์และการพัฒนาโรงแรม เราจึงรวบรวมข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโตต่อได้แบบไม่มีสะดุด ดังต่อไปนี้ เน้นลูกค้าในประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงต้องใช้เวลากักตัวนานถึง 14 วัน ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าชาวไทยให้ได้ โดยเฉพาะคนในพื้นที่เดียวกันกับโรงแรม ทั้งในเรื่องของราคาที่เอื้อมถึงได้และโปรโมชันที่ดึงดูด เพื่อกระตุ้นให้คนที่สนใจอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ได้มาพักผ่อนหรือนั่งทำงานที่โรงแรม แม้โรงแรมอาจสูญเสียรายได้จากส่วนลดค่าที่พัก แต่ก็มีโอกาสเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นมาทดแทนได้ เช่น ปรับพื้นที่บางส่วนเป็น Co-Working Space, และถึงแม้ว่าต่อไปจะมีการคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จ และนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ตามปกติ แต่เราควรให้ความสนใจคนไทยไม่น้อยไปกว่าคนต่างชาติ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบการจอง ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติครั้งใหญ่ นักท่องเที่ยวมักจะใช้วันในการท่องเที่ยวน้อยลง, เดินทางในระยะไม่ไกลจากบ้านมาก และมีระยะการวางแผนจองห้องพักที่กระชั้นชิดมากขึ้น เช่น ภายในเดือนเดียวกัน เป็นต้น ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมจึงขอแนะนำว่าผู้บริหารควรคำนึงถึงความต้องการเหล่านี้เหมือนที่โรงแรมชั้นนำ หลายแห่งทำในช่วงล็อกดาวน์ด้วยการปรับกฎระเบียบการจองและยกเลิกที่พักให้มีความยืดหยุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เช่น สามารถยกเลิกการจองห้องพักได้ คุณภาพสำคัญกว่าจำนวน ผู้บริหารโรงแรมควรเปลี่ยน KPI […]

Read More

Man putting a poster on his shop door saying open business as new normal.

แนวทางปรับตัวของโรงแรมรับ New Normal ที่มากกว่าแค่เรื่องความสะอาด

Posted on

แนวทางปรับตัวของโรงแรมรับ New Normal ที่มากกว่าแค่เรื่องความสะอาด ช่วงหลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ที่ผ่านมาทำให้โรงแรมต่างๆ ในประเทศไทยปรับตัวรับ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่กันถ้วนหน้า ด้วยการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาด้านโรงแรมหลายๆ แห่ง แนะนำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะอาดที่เข้มข้น แต่การเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางคงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เพราะพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องใส่ใจรายละเอียดอื่นๆ ทั้งเรื่องของบริการและความปลอดภัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจเติบโตไปได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยเจ้าของธุรกิจโรงแรมสามารถเสริมบริการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ต้อนรับลูกค้าด้วย Health Care Kit การเตรียมชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานเช่น หน้ากาก แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ทิชชู ให้แก่ลูกค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึง จะช่วยสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี เพราะลูกค้าอาจไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าลูกค้าถึงการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินด้วย บริการที่ลดการสัมผัสและลดความยุ่งยากไปในตัว จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง เราอยากแนะนำว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุค New Normal จุดมุ่งหมายของการใช้เทคโนโลยีจึงไม่ใช่แค่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแต่เป็นการลดความยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า การเช็กอินเข้าพักต้องเป็นแบบ paperless คือไม่ใช้เอกสาร แต่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลแทน การชำระค่าบริการต่างๆ ต้องเป็นระบบ cashless ด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น การเข้าห้องพักก็เปลี่ยนเป็นแบบ contactless คือสามารถปลดล็อกห้องได้ด้วยการสแกนมือถือ เมื่อลูกค้าใช้บริการห้องอาหารก็สแกน QR code […]

Read More