แนวทางปรับตัวของโรงแรมรับ New Normal ที่มากกว่าแค่เรื่องความสะอาด

แนวทางปรับตัวของโรงแรมรับ New Normal ที่มากกว่าแค่เรื่องความสะอาด ช่วงหลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ที่ผ่านมาทำให้โรงแรมต่างๆ ในประเทศไทยปรับตัวรับ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่กันถ้วนหน้า ด้วยการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาด้านโรงแรมหลายๆ แห่ง แนะนำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะอาดที่เข้มข้น แต่การเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางคงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เพราะพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องใส่ใจรายละเอียดอื่นๆ ทั้งเรื่องของบริการและความปลอดภัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจเติบโตไปได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยเจ้าของธุรกิจโรงแรมสามารถเสริมบริการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ต้อนรับลูกค้าด้วย Health Care Kit การเตรียมชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานเช่น หน้ากาก แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ทิชชู ให้แก่ลูกค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึง จะช่วยสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี เพราะลูกค้าอาจไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าลูกค้าถึงการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินด้วย บริการที่ลดการสัมผัสและลดความยุ่งยากไปในตัว จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง เราอยากแนะนำว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุค New Normal จุดมุ่งหมายของการใช้เทคโนโลยีจึงไม่ใช่แค่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแต่เป็นการลดความยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า การเช็กอินเข้าพักต้องเป็นแบบ paperless คือไม่ใช้เอกสาร แต่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลแทน การชำระค่าบริการต่างๆ ต้องเป็นระบบ cashless ด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น การเข้าห้องพักก็เปลี่ยนเป็นแบบ contactless คือสามารถปลดล็อกห้องได้ด้วยการสแกนมือถือ เมื่อลูกค้าใช้บริการห้องอาหารก็สแกน QR code […]

Read More